Petarde

Petarda je pirotehnički „izum“. Predstavlja kartonsku cev napunjenu barutom. Na vrhu petarde nalazi se fitilj, koji se zapali pa se varnicama zapali barut i nastane eksplozija. Postoje petarde raznih veličina, oblika i jačine.
Petarde su jako opasne, s toga treba biti oprezan u rukovanju sa nima, u suprotnom posledice mogu biti katastrofalne.
Dozvoljena upotreba samo punoletnim licima!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

Samo za upotrebu na otvorenom. Petardu upaliti otvorenim
plamenom i baciti je 5-7 m.U slučaju da petarda uopšte ne
funkcioniše, sacekajte 15 minuta pre nego se vratite i
bacite je u kantu sa vodom.
PETARDU NE DRZATI U RUCI !

Petarde su najpopularnije i najinteresantnije prilikom proslave i dočeka Nove godine. Naše prodavnice su snabdevene ovim pirotehničkim sredstvom preko cele godine. Pogledajte katalog i posetite maloprodajne objekte. U naš pirotehnički asortiman smo uvrstili i petardu „La Bomba“. Ona važi za jednu od najjačih petardi na tržištu, a na You-tube kanalu možete pogledati demonstraciju!
petarde
Naziv: RAFAL MALI
Sifra: 302
Komada u vezi: 70
Pakovanje u kartonu: 4/40/10/70

 

 

 

petarde
Naziv: PICOLO
Sifra: K0201
Komada u pakovanju : 60
Pakovanje u kartonu 24/10/60

 

 

 

petarde
Naziv: EXPLOZIV 1
Sifra: EX1
Komada u pakovanju : 40
Pakovanje u kartonu 24/10/40

 

 

 

petarde
Naziv: EXPLOZIV 2
Sifra: EX2
Komada u pakovanju : 20
Pakovanje u kartonu 10/50/20

 

 

 

petarde
Naziv: EXPLOSIVE 6
Sifra: JC027
Komada u pakovanju: 6
Pakovanje u kartonu: 24/6

 

 

 

petarde

 

Naziv: RAFAL VELIKI
Sifra: JC100
Komada u vezi: 100
Pakovanje u kartonu: 8/20/100

 

 

 

petarde
Naziv: EKSPLOZIV 4
Sifra: K0204H
Komada u pakovanju: 12
Pakovanje u kartonu: 8/20/100

 

 

 

petarde
Naziv: PETARDA PIRAT 1 pucanj
Sifra:K0203
Komada u pakovanju: 100
Pakovanje u kartonu: 50/100

 

 

 

petarde
Naziv: LA-BOMBA
Sifra:BP0038P
Komada u pakovanju: 20
Pakovanje u kartonu: 100/20

 

 

 

petarde
Naziv: SILVER M10 – BURENCE
Sifra: FB-3
Komada u pakovanju: 12
Pakovanje u kartonu: 120/12

 

 

 

petarde
Naziv: SILVER M10 – BURENCE
Sifra: TCGN01
Komada u pakovanju: 5
Pakovanje u kartonu: 48/5

 

 

 

petarde
Naziv: TRIJADA – TROUGAO
Sifra: SFA200
Komada u pakovanju: 20
Pakovanje u kartonu: 100/20

 

 

 

petarde
Naziv: PETARDA PIRAT 3 pucnja
Sifra:K0203 T
Komada u pakovanju: 100
Pakovanje u kartonu: 50/100

 

 

 

petarde
Naziv: PETARDA PIRAT 5 pucnja
Sifra:K0203 D
Komada u pakovanju: 50
Pakovanje u kartonu: 50/100

 

 

 

petarde
Naziv: EXPLOSIVE 7
Sifra:JC028
Komada u pakovanju: 3
Pakovanje u kartonu: 18/3

 

 

 

petarde
Naziv: MAGNUM
Sifra:K0204
Komada u pakovanju: 50
Pakovanje u kartonu: 50/50

 

 

 

petarde
Naziv: SILVER M10 – BURENCE
Sifra:FB3
Komada u pakovanju: 36
Pakovanje u kartonu: 40/36

 

 

 

petarde
Naziv: WIDOWMAKER 2
Sifra:JC05
Komada u pakovanju: 30
Pakovanje u kartonu: 50/30

 

 

 

petarde
Naziv: SILVER M15 – BURENCE
Sifra: TP1500
Komada u pakovanju: 40
Pakovanje u kartonu: 40/36

 

 

 

petarde
Naziv: SCORPION 2
Sifra:
Komada u pakovanju: 10
Pakovanje u kartonu: 50/10

 

 

 

petarde
Naziv: SCORPION 3
Sifra:
Komada u pakovanju: 10
Pakovanje u kartonu: 50/10